Projekty
realizowane ze środków
Budżetu Obywatelskiego
2019

Aktywny Student i Aktywni Młodzi - Budżet Obywatelski

2019-01-11 10:05
Aktywny Student i Aktywni Młodzi - Budżet Obywatelski

Klub Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego Lublin wygrał konkurs na realizację projektu Aktywny Student i Aktywni Młodzi Pełni Pasji w 2019 roku. Już dziś bardzo serdecznie zapraszamy młodzież w wieku 16-26 lat na zajęcia sportowo-rekreacyjne! 

Zajęcia w ramach projektu Aktywny Student są przewidziane od końca lutego do połowy czerwca - semestr wiosenny i powrócą na początku listopada i będą realizowane do połowy grudnia 2019 roku - semestr zimowy. Projekt jest kontynuacją zadania z lat 2016-2018. W zajęciach mogą brać udział studenci mieszkający i uczący się w Lublinie, którzy posiadają legitymacje studencką i ubezpieczenie NNW lub legitymacje ISIC-AZS (zawiera ubezpieczenie NNW). 

Nowym projektem jest Aktywni Młodzi Pełni Pasji, który jest skierowany dla młodzieży uczącej się w wieku 16-26 lat. W ramach zadania będą prowadzone zajęcia sportowo-rekreacyjne w różnych częściach miasta oraz jest przewidziana rywalizacja e-sport. Te zajęcia również wystartują w drugiej połowie lutego 2019 roku. Więcej szczegółów wkrótce... 

Zadania będą realizowane ze środków Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin na rok 2019. 

 Wideo: Bartłomiej Wójtowicz, Materiał: Piotr Rejmer