SQUASH - Budżet Obywatelski Miasta Lublin

Projekty
realizowane ze środków
Budżetu Obywatelskiego
2018

SQUASH

Zajęcia dla uczniów 13-19 lat. Miejsce - SPORTSpark Lublin. 

Zajęcia trwają 45 minut. Prosimy o zabranie ze sobą obuwia i stroju sportowego oraz wodę i ręcznik.

Uczestnik zajęć jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia NNW. 

Każdy uczestnik zajęć poniżej 18 roku życia zobowiązany jest do złożenia Instruktorowi podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia - POBIERZ

Regulamin zajęć Aktywny UczeńLista zajęć

sierpień 2018
24.08
piątek
Godzina: 16:15
Prowadzący: SPORTSpark
Ilość wolnych miejsc
5
Zapisz się
27.08
poniedziałek
Godzina: 16:15
Prowadzący: SPORTSpark
Ilość wolnych miejsc
6
Zapisz się
31.08
piątek
Godzina: 16:15
Prowadzący: SPORTSpark
Ilość wolnych miejsc
6
Zapis na zajęcia możliwy jest na 7 dni przed oraz do 3 godzin przed rozpoczęciem.