Projekty
realizowane ze środków
Budżetu Obywatelskiego
2018

SQUASH

Zajęcia dla uczniów 13-19 lat. Miejsce - SPORTSpark Lublin. 

Zajęcia trwają 45 minut. Prosimy o zabranie ze sobą obuwia i stroju sportowego oraz wodę i ręcznik.

Uczestnik zajęć jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia NNW. 

Każdy uczestnik zajęć poniżej 18 roku życia zobowiązany jest do złożenia Instruktorowi podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia - POBIERZ

Regulamin zajęć Aktywny UczeńLista zajęć

kwiecień 2018
27.04
piątek
Godzina: 16:15
Prowadzący: SPORTSpark
Ilość wolnych miejsc
1
Zapisz się
30.04
poniedziałek
Godzina: 16:15
Prowadzący: SPORTSpark
Ilość wolnych miejsc
3
Zapisz się
maj 2018
4.05
piątek
Godzina: 16:15
Prowadzący: SPORTSpark
Ilość wolnych miejsc
6
Zapis na zajęcia możliwy jest na 7 dni przed oraz do 3 godzin przed rozpoczęciem.
7.05
poniedziałek
Godzina: 16:15
Prowadzący: SPORTSpark
Ilość wolnych miejsc
6
Zapis na zajęcia możliwy jest na 7 dni przed oraz do 3 godzin przed rozpoczęciem.
11.05
piątek
Godzina: 16:15
Prowadzący: SPORTSpark
Ilość wolnych miejsc
6
Zapis na zajęcia możliwy jest na 7 dni przed oraz do 3 godzin przed rozpoczęciem.
14.05
poniedziałek
Godzina: 16:15
Prowadzący: SPORTSpark
Ilość wolnych miejsc
6
Zapis na zajęcia możliwy jest na 7 dni przed oraz do 3 godzin przed rozpoczęciem.
18.05
piątek
Godzina: 16:15
Prowadzący: SPORTSpark
Ilość wolnych miejsc
6
Zapis na zajęcia możliwy jest na 7 dni przed oraz do 3 godzin przed rozpoczęciem.
21.05
poniedziałek
Godzina: 16:15
Prowadzący: SPORTSpark
Ilość wolnych miejsc
6
Zapis na zajęcia możliwy jest na 7 dni przed oraz do 3 godzin przed rozpoczęciem.
25.05
piątek
Godzina: 16:15
Prowadzący: SPORTSpark
Ilość wolnych miejsc
6
Zapis na zajęcia możliwy jest na 7 dni przed oraz do 3 godzin przed rozpoczęciem.