Projekty
realizowane ze środków
Budżetu Obywatelskiego
2018

BUBBLE FOOTBALL

Zajęcia dla uczniów do lat 12. Miejsce - hala Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 

Zajęcia trwają 60 minut. Prosimy o zabranie ze sobą obuwia oraz stroju sportowego, a także w miarę możliwości ochraniaczy na kolana.

Uczestnik zajęć jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia NNW.

Każdy uczestnik zajęć poniżej 18 roku życia zobowiązany jest do złożenia Instruktorowi podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia - POBIERZ

Regulamin zajęć Aktywny UczeńLista zajęć

kwiecień 2018
26.04
czwartek
Godzina: 16:15
Prowadzący: Konrad Wierzbicki
Ilość wolnych miejsc
8
Zapis na zajęcia możliwy jest na 7 dni przed oraz do 3 godzin przed rozpoczęciem.
maj 2018
8.05
wtorek
Godzina: 16:15
Prowadzący: Konrad Wierzbicki
Ilość wolnych miejsc
8
Zapis na zajęcia możliwy jest na 7 dni przed oraz do 3 godzin przed rozpoczęciem.
10.05
czwartek
Godzina: 16:15
Prowadzący: Konrad Wierzbicki
Ilość wolnych miejsc
8
Zapis na zajęcia możliwy jest na 7 dni przed oraz do 3 godzin przed rozpoczęciem.
15.05
wtorek
Godzina: 16:15
Prowadzący: Konrad Wierzbicki
Ilość wolnych miejsc
8
Zapis na zajęcia możliwy jest na 7 dni przed oraz do 3 godzin przed rozpoczęciem.
17.05
czwartek
Godzina: 16:15
Prowadzący: Konrad Wierzbicki
Ilość wolnych miejsc
8
Zapis na zajęcia możliwy jest na 7 dni przed oraz do 3 godzin przed rozpoczęciem.
22.05
wtorek
Godzina: 16:15
Prowadzący: Konrad Wierzbicki
Ilość wolnych miejsc
8
Zapis na zajęcia możliwy jest na 7 dni przed oraz do 3 godzin przed rozpoczęciem.
24.05
czwartek
Godzina: 16:15
Prowadzący: Konrad Wierzbicki
Ilość wolnych miejsc
8
Zapis na zajęcia możliwy jest na 7 dni przed oraz do 3 godzin przed rozpoczęciem.