Projekty
realizowane ze środków
Budżetu Obywatelskiego
2018

BUBBLE FOOTBALL

Zajęcia zostaną wznowione po 1 marca 2018 roku. Zajęcia dla uczniów do lat 12.

Zajęcia trwają 60 minut. Prosimy o zabranie ze sobą obuwia oraz stroju sportowego, a także w miarę możliwości ochraniaczy na kolana.

Uczestnik zajęć jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia NNW.

Każdy uczestnik zajęć poniżej 18 roku życia zobowiązany jest do złożenia Instruktorowi podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia - POBIERZ

Regulamin zajęć Aktywny UczeńLista zajęć