Zajęcia sportowe zadania
Aktywne Pokolenie 2021

Cardio

TRWAJĄ PRZYGOTOWANIA DO WZNOWIENIA ZAJĘĆ

Zajęcia trwają do 1,5h i będą odbywać się w salce cardio 110 na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, ul. Głęboka 31. Niepełnoletni Uczestnicy są zobligowani o dostarczenie Instruktorowi jednorazowej zgody Rodzica/Opiekuna na udział w zajęciach. 

Salka cardio wyposażona jest w urządzenia do rekreacji ruchowej i treningu wytrzymałościowego tj.: 

  • bieżnie, orbitreki
  • rowery spiningowy/treningowe/rehabilitacyjne
  • ergometry wioślarskie

Zajęcia są nieodpłatne, mogą w nich uczestniczyć uczniowie i studenci między 15-26 rokiem życia, mieszkający w Lublinie. Uprzejmie informujemy, że nie podanie wszystkich danych przy zapisie (Imię i Nazwisko, numer legitymacji) skutkuje usunięciem z zajęć!

Prosimy o przestrzeganie wszelkich środków ostrożności w tym zalecamy systematyczną dezynfekcje rąk.Lista zajęć