X

Zajęcia sportowe zadania
Aktywne Pokolenie 2021

Ergometr wioślarski

TRWAJĄ PRZYGOTOWANIA DO WZNOWIENIA ZAJĘĆ

Zajęcia trwają do 1,5h i będą odbywać się w salce cardio 110 na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, ul. Głęboka 31. Niepełnoletni Uczestnicy są zobligowani o dostarczenie Instruktorowi jednorazowej zgody Rodzica/Opiekuna na udział w zajęciach. 

Na zajęcia prosimy o zabranie ze sobą stroju i obuwia sportowego. Dodatkowo warto wziąć ręcznik i wodę. Zajęcia składają się z: rozgrzewki, instruktarzu korzystania z ergometru oraz podstawowego lub zaawansowanego treningu na ergometrze. 

Zajęcia są nieodpłatne, mogą w nich uczestniczyć uczniowie i studenci między 10-26 rokiem życia, mieszkający w Lublinie. Uprzejmie informujemy, że nie podanie wszystkich danych przy zapisie (Imię i Nazwisko, numer legitymacji) skutkuje usunięciem z zajęć!

Prosimy o przestrzeganie wszelkich środków ostrożności w tym zalecamy systematyczną dezynfekcje rąk.

 Lista zajęć