Zajęcia sportowe zadania
Aktywne Pokolenie 2021

Fitness OUT

Zajęcia chwilowo zawieszone.

Zajęcia trwają do 1,5h i będą odbywać się na świeżym powietrzu, na Stadionie Lekkoatletycznym w Lublinie. Niepełnoletni Uczestnicy są zobligowani o dostarczenie Instruktorowi jednorazowej zgody Rodzica/Opiekuna na udział w zajęciach.

Zajęcia są nieodpłatne, mogą w nich uczestniczyć uczniowie i studenci między 15-26 rokiem życia, mieszkający w Lublinie. Uprzejmie informujemy, że nie podanie wszystkich danych przy zapisie (Imię i Nazwisko, numer legitymacji) skutkuje usunięciem z zajęć!

Ważne informacje dla uczestników:

- na zajęcia przychodzimy w stroju sportowym (nie ma możliwości przebrania się przed i po),

- obowiązkowo przynosimy ze sobą matę do ćwiczeń, dodatkowo ręcznik i wodę.

Prosimy o przestrzeganie wszelkich środków ostrożności w tym zalecamy systematyczną dezynfekcje rąk. Wchodząc na stadion należy mieć na sobie maseczkę zakrywającą nos i usta.Lista zajęć