Projekty
realizowane ze środków
Budżetu Obywatelskiego
2018

ZAJĘCIA SZTUK WALKI

Zajęcia zostaną wznowione od 1 marca 2018 roku. Zajęcia dla uczniów do lat 12.

Zajęcia trwają 60 minut. Prosimy o zabranie ze sobą obuwia i stroju sportowego oraz wodę i ręcznik.

Uczestnik zajęć jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia NNW oraz do przestrzegania regulaminu obiektu.

Każdy uczestnik zajęć poniżej 18 roku życia zobowiązany jest do złożenia Instruktorowi podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia - POBIERZ

Regulamin zajęć Aktywny UczeńLista zajęć