ZAJĘCIA SZTUK WALKI - Budżet Obywatelski Miasta Lublin

Projekty
realizowane ze środków
Budżetu Obywatelskiego
2018

ZAJĘCIA SZTUK WALKI

Zajęcia sztuk walki będą kontynuowane po wakacjach. Zajęcia dla uczniów do lat 12. Miejsce - Fit&Gym AZS Lublin.

Zajęcia z teakwondo trwają 60 minut. Prosimy o punktualne przybycie, zabranie ze sobą obuwia i stroju sportowego oraz wodę i ręcznik.

Uczestnik zajęć jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia NNW oraz do przestrzegania regulaminu obiektu.

Każdy uczestnik zajęć poniżej 18 roku życia zobowiązany jest do złożenia Instruktorowi podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia - POBIERZ

Regulamin zajęć Aktywny UczeńLista zajęć