Projekty
realizowane ze środków
Budżetu Obywatelskiego
2018

ZAJĘCIA SZTUK WALKI

Zajęcia z końcem czerwca zostają zakończone. 

Zajęcia z teakwondo trwają 60 minut. Prosimy o punktualne przybycie, zabranie ze sobą obuwia i stroju sportowego oraz wodę i ręcznik.

Uczestnik zajęć jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia NNW oraz do przestrzegania regulaminu obiektu.

Każdy uczestnik zajęć poniżej 18 roku życia zobowiązany jest do złożenia Instruktorowi podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia - POBIERZ

Regulamin zajęć Aktywny UczeńLista zajęć