Projekty
realizowane ze środków
Budżetu Obywatelskiego
2020

Rusza projekt Aktywne Pokolenie!

2020-02-17 10:07
Rusza projekt Aktywne Pokolenie!

Serdecznie zapraszamy na zajęcia sportowo-rekreacyjne realizowane przez Fundację Lubelska Manufaktura Inspiracji, które są realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin na rok 2020. Aktualnie ruszają zajęcia z cardio, ergometru wioślarskiego i wspinaczki sportowej. 

Treningi cardio będą odbywać się w obiekcie sportowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i są przeznaczone dla uczniów i studentów między 15-26 rokiem życia. Zajęcia ze wspinaczki sportowej są organizowane dla uczniów między 10-14 rokiem życia i prowadzić je będzie Centrum Wspinaczkowe Kotłownia. 

Natomiast ergometr wioślarski został zaplanowany w czasie zajęć lekcyjnych m.in. w Szkołach, które zgłosiły chęć uczestnictwa w takiej formie dodatkowych zajęć. Zgłoszenia Szkół prosimy wysyłać na adres kontakt@flmi.pl - po ustaleniu wspólnego dogodnego terminu, obsługa zajęć wraz z ergometrami uda się do Państwa. Zajęcia są nieodpłatne, mogą w nich uczestniczyć uczniowie między 10-19 rokiem życia, mieszkający w Lublinie. 

Zapisy na zajęcia: