Projekty
realizowane ze środków
Budżetu Obywatelskiego
2018

PIŁKA WODNA

Zajęcia dla uczniów do lat 12. Miejsce - Aqua Lublin.

Zajęcia są organizowane dla uczniów umiejących pływać. Zainteresowane osoby prosimy o wcześniejszy kontakt na e-mail: ivana.perusko1@gmail.com

Uczestnik zajęć jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia NNW.

Każdy uczestnik zajęć poniżej 18 roku życia zobowiązany jest do złożenia Instruktorowi podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia - POBIERZ

Regulamin zajęć Aktywny UczeńLista zajęć

marzec 2018
24.03
sobota
Godzina: 11:00
Prowadzący: Ivana Perusko
Ilość wolnych miejsc
0(zapis przez internet)
12 (zapis u Instruktora)
Zapis na zajęcia możliwy jest na 7 dni przed oraz do 3 godzin przed rozpoczęciem.
28.03
środa
Godzina: 17:45
Prowadzący: Ivana Perusko
Ilość wolnych miejsc
0(zapis przez internet)
12 (zapis u Instruktora)
Zapis na zajęcia możliwy jest na 7 dni przed oraz do 3 godzin przed rozpoczęciem.
kwiecień 2018
4.04
środa
Godzina: 17:45
Prowadzący: Ivana Perusko
Ilość wolnych miejsc
0(zapis przez internet)
12 (zapis u Instruktora)
Zapis na zajęcia możliwy jest na 7 dni przed oraz do 3 godzin przed rozpoczęciem.
7.04
sobota
Godzina: 11:00
Prowadzący: Ivana Perusko
Ilość wolnych miejsc
0(zapis przez internet)
12 (zapis u Instruktora)
Zapis na zajęcia możliwy jest na 7 dni przed oraz do 3 godzin przed rozpoczęciem.
11.04
środa
Godzina: 17:45
Prowadzący: Ivana Perusko
Ilość wolnych miejsc
0(zapis przez internet)
12 (zapis u Instruktora)
Zapis na zajęcia możliwy jest na 7 dni przed oraz do 3 godzin przed rozpoczęciem.
14.04
sobota
Godzina: 11:00
Prowadzący: Ivana Perusko
Ilość wolnych miejsc
0(zapis przez internet)
12 (zapis u Instruktora)
Zapis na zajęcia możliwy jest na 7 dni przed oraz do 3 godzin przed rozpoczęciem.
18.04
środa
Godzina: 17:45
Prowadzący: Ivana Perusko
Ilość wolnych miejsc
0(zapis przez internet)
12 (zapis u Instruktora)
Zapis na zajęcia możliwy jest na 7 dni przed oraz do 3 godzin przed rozpoczęciem.
21.04
sobota
Godzina: 11:00
Prowadzący: Ivana Perusko
Ilość wolnych miejsc
0(zapis przez internet)
12 (zapis u Instruktora)
Zapis na zajęcia możliwy jest na 7 dni przed oraz do 3 godzin przed rozpoczęciem.