Projekty
realizowane ze środków
Budżetu Obywatelskiego
2018

PIŁKA WODNA

Zajęcia z końcem czerwca zostają zakończone. Zajęcia dla uczniów do lat 12. Miejsce - Aqua Lublin.

Zajęcia są organizowane dla uczniów umiejących pływać. Zainteresowane osoby prosimy o wcześniejszy kontakt na e-mail: ivana.perusko1@gmail.com

Uczestnik zajęć jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia NNW.

Każdy uczestnik zajęć poniżej 18 roku życia zobowiązany jest do złożenia Instruktorowi podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia - POBIERZ

Regulamin zajęć Aktywny UczeńLista zajęć