Projekty
realizowane ze środków
Budżetu Obywatelskiego
2018

SQUASH do 12 lat

Zajęcia dla uczniów do lat 12. Miejsce - SPORTSpark Lublin. 

Zajęcia trwają 45 minut. Prosimy o zabranie ze sobą obuwia i stroju sportowego oraz wodę i ręcznik.

Uczestnik zajęć jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia NNW. 

Każdy uczestnik zajęć poniżej 18 roku życia zobowiązany jest do złożenia Instruktorowi podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia - POBIERZ

Regulamin zajęć Aktywny UczeńLista zajęć

grudzień 2018
14.12
piątek
Godzina: 15:30
Prowadzący: SPORTSpark
Ilość wolnych miejsc
3
Zapisz się