Zajęcia sportowe zadania
Aktywne Pokolenie 2021

Squash

WZNAWIAMY ZAJĘCIA

Zajęcia trwają do 1h i będą odbywać się na kortach TENIS & SQUASH Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ul. Konstantynów 1K. W ramach zajęć zostaje udostępniony kort do squasha, ale nie jest prowadzona nauka gry od podstaw. Niepełnoletni Uczestnicy są zobligowani o dostarczenie Obsłudze zajęć jednorazowej zgody Rodzica/Opiekuna na udział w zajęciach.

Zajęcia są nieodpłatne, mogą w nich uczestniczyć uczniowie i studenci między 15-26 rokiem życia, mieszkający w Lublinie. Uprzejmie informujemy, że nie podanie wszystkich danych przy zapisie (Imię i Nazwisko, numer legitymacji) skutkuje usunięciem z zajęć!

Prosimy o przestrzeganie wszelkich środków ostrożności w tym zalecamy systematyczną dezynfekcje rąk.Lista zajęć