Projekty
realizowane ze środków
Budżetu Obywatelskiego
2019

Strzelectwo

Zapraszamy na zajęcia po wakacjach od 1 października!

 

Zajęcia trwają 1h i będą odbywać się na KM Strzelnica Lublin, ul. Gospodarcza 27. 

Osoby NIEPEŁNOLETNIE są zobowiązani do dostarczenie Instruktorowi jednorazowej zgody Rodzica/Opiekuna na udział w zajęciach - POBIERZ 

Zajęcia są nieodpłatne, mogą w nich uczestniczyć uczniowie i studenci między 16-26 rokiem życia, mieszkający w Lublinie. 
Uprzejmie informujemy, że nie podanie wszystkich danych przy zapisie (Imię i Nazwisko, numer legitymacji) skutkuje usunięciem z zajęć! Lista zajęć