TENIS - Budżet Obywatelski Miasta Lublin

Projekty
realizowane ze środków
Budżetu Obywatelskiego
2018

TENIS

Zajęcia dla uczniów 13-19 latMiejsce - Lubelski Klub Tenisowy.

Zajęcia trwają 60 minut. Organizator zapewnia rakiety oraz piłki dla uczestników. Prosimy o zabranie ze sobą obuwia i stroju sportowego oraz wodę i ręcznik. 

Uczestnik zajęć jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia NNW.

Każdy uczestnik zajęć poniżej 18 roku życia zobowiązany jest do złożenia Instruktorowi podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia - POBIERZ

Regulamin zajęć Aktywny UczeńLista zajęć

sierpień 2018
21.08
wtorek
Godzina: 16:00
Prowadzący: Lubelski Klub Tenisowy
Ilość wolnych miejsc
1
Zapisz się
23.08
czwartek
Godzina: 16:00
Prowadzący: Lubelski Klub Tenisowy
Ilość wolnych miejsc
1
Zapisz się
28.08
wtorek
Godzina: 16:00
Prowadzący: Lubelski Klub Tenisowy
Ilość wolnych miejsc
4
Zapis na zajęcia możliwy jest na 7 dni przed oraz do 3 godzin przed rozpoczęciem.
30.08
czwartek
Godzina: 16:00
Prowadzący: Lubelski Klub Tenisowy
Ilość wolnych miejsc
4
Zapis na zajęcia możliwy jest na 7 dni przed oraz do 3 godzin przed rozpoczęciem.