Projekty
realizowane ze środków
Budżetu Obywatelskiego
2020

Wspinaczka sportowa

ZAJĘCIA ZAKOŃCZONE - ZAPRASZAMY W PRZYSZŁYM ROKU

 

Zajęcia trwają do 1,5h i będą odbywać się w Centrum Wspinaczkowym Kotłownia w Lublinie, ul. Cisowa 11. 

Rodzic/Opiekun jest zobowiązany do dostarczenia Instruktorowi jednorazowej zgody na udział w zajęciach - POBIERZ. Na zajęciach ze wspinaczki sportowej, obowiązuje do odwołania Regulamin CW Kotłownia podczas zagrożenia epidemicznego - PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ 

Zajęcia są nieodpłatne, mogą w nich uczestniczyć uczniowie między 10-14 rokiem życia, mieszkający w Lublinie. Uprzejmie informujemy, że nie podanie wszystkich danych przy zapisie (Imię i Nazwisko, numer legitymacji) skutkuje usunięciem z zajęć!

Prosimy o przestrzeganie wszelkich środków ostrożności w tym zalecamy systematyczną dezynfekcje rąk.

Aktywne Pokolenie RegulaminLista zajęć