Projekty
realizowane ze środków
Budżetu Obywatelskiego
2018

WSPINACZKA SPORTOWA do 12 lat

Zajęcia dla uczniów do lat 12. Miejsce - SkyPark Atrium Felicity Lublin.

Zajęcia trwają 60 minut. Prosimy o zabranie ze sobą obowiązko stroju sportowego oraz obuwia na zmianę.

Każdy uczestnik zajęć poniżej 18 roku życia zobowiązany jest do złożenia przy wejściu na obiekt podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia - POBIERZ

Uczestnik zajęć jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia NNW oraz do przestrzegania regulaminu obiektu.

Regulamin zajęć Aktywny UczeńLista zajęć

grudzień 2018
13.12
czwartek
Godzina: 17:00
Prowadzący: SkyPark
Ilość wolnych miejsc
0
Zapis na zajęcia możliwy jest na 7 dni przed oraz do 3 godzin przed rozpoczęciem.