Projekty
realizowane ze środków
Budżetu Obywatelskiego
2018

ZAJĘCIA Z REKREACJI RUCHOWEJ DO LAT 8

Zajęcia dla uczniów do lat 8. Miejsce - Klub Fryderyk Lublin.

Zajęcia są organizowane dla najmłodszych uczniów. Zainteresowane osoby prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny: 516-752-055 - Pani Monika Gądor-Kobiałka.

Uczestnik zajęć jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia NNW.

Każdy uczestnik zajęć poniżej 18 roku życia zobowiązany jest do złożenia Instruktorowi podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia - POBIERZ

Regulamin zajęć Aktywny UczeńLista zajęć

październik 2018
29.10
poniedziałek
Godzina: 16:30
Prowadzący: Monika Gądor
Ilość wolnych miejsc
0(zapis przez internet)
15 (zapis u Instruktora)
Zapis na zajęcia możliwy jest na 7 dni przed oraz do 3 godzin przed rozpoczęciem.
listopad 2018
5.11
poniedziałek
Godzina: 16:30
Prowadzący: Monika Gądor
Ilość wolnych miejsc
0(zapis przez internet)
15 (zapis u Instruktora)
Zapis na zajęcia możliwy jest na 7 dni przed oraz do 3 godzin przed rozpoczęciem.
12.11
poniedziałek
Godzina: 16:30
Prowadzący: Monika Gądor
Ilość wolnych miejsc
0(zapis przez internet)
15 (zapis u Instruktora)
Zapis na zajęcia możliwy jest na 7 dni przed oraz do 3 godzin przed rozpoczęciem.
19.11
poniedziałek
Godzina: 16:30
Prowadzący: Monika Gądor
Ilość wolnych miejsc
0(zapis przez internet)
15 (zapis u Instruktora)
Zapis na zajęcia możliwy jest na 7 dni przed oraz do 3 godzin przed rozpoczęciem.