Projekty
realizowane ze środków
Budżetu Obywatelskiego
2018

ZAJĘCIA Z REKREACJI RUCHOWEJ

Zajęcia dla uczniów do lat 12. Miejsce - Fit&Gym AZS Lublin.

Zajęcia z rekreacji ruchowej trwają 60 minut. Prosimy o punktualne przybycie, zabranie ze sobą obuwia i stroju sportowego oraz wodę i ręcznik. 

Zajęcia mają na celu wszechstronny rozwój sprawności fizycznej - siły, gibkości, szybkości, mobilności i koordynacji ruchowej. Trening podzielony jest na rundy, w których ćwiczenia wykonywane są w systemie stacyjnym, a do intensywnego ruchu zaangażowane jest całe ciało. W zależności od poziomu zaawansowania grupy, na zajęciach będą pojawiać się będą elementy współzawodnictwa, zarówno indywidualnego jak i drużynowego.

Uczestnik zajęć jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia NNW oraz do przestrzegania regulaminu obiektu.

Każdy uczestnik zajęć poniżej 18 roku życia zobowiązany jest do złożenia Instruktorowi podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia - POBIERZ

Regulamin zajęć Aktywny UczeńLista zajęć