Projekty
realizowane ze środków
Budżetu Obywatelskiego
2020

ZAJĘCIA ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA! - AKTUALIZACJA 24.04.2020

2020-04-24 21:01
ZAJĘCIA ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA! - AKTUALIZACJA 24.04.2020

W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą koronawirusa (COVID-19) wszystkie zajęcia sportowo-rekreacyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin na rok 2020 zostały zawieszone do odwołania! 

Na dzień dzisiejszy wyłączyliśmy zapisy na zajęcia do 24 marca br. Decyzja zapadła na podstawie sugesti Pana Prezydenta Krzysztofa Żuka w korespondecji do podmiotów realizujących zadania na terenie Gminy Lublin. Informacje dotyczące dalszych działań będą publikowane na stronie bozajecia.pl i profilach Social Media (Facebook, Instagram). 

AKTUALIZACJA 24.04.2020 r.
- Zgodnie z decyzją Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przekazaną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciecha Murdzka do 24 maja br. (niedziela) na pewno nie zostaną wznowione dodatkowe bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne z projektów Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin na rok 2020.

AKTUALIZACJA 09.04.2020 r.
- Zgodnie z decyzją Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz kolejnymi komunikatami władz lubelskich uczelni do 15 maja br. prawdopodobnie nie zostaną wznowione dodatkowe bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne z projektów Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin na rok 2020.

AKTUALIZACJA 24.03.2020 r. 
- Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, władz lubelskich szkół oraz uczelni do 10 kwietnia br. na pewno nie będziemy prowadzić dodatkowych bezpłatnych zajęć sportowo-rekracyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin na rok 2020. 

 

Organizatorzy